Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

17.05.2017 08:04

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizuje záverečné konferencie týchto programov.

Záverečné konferencie týchto programov sa uskutočnia v Hoteli Bôrik, Bratislava, dňa 8.6.2017.

Registrácia je aktuálne otvorená, najneskôr do 26.5.2017, alebo do naplnenia kapacity konferencie.

Registračný formulár pre konferencie je k dispozícii tu: https://goo.gl/forms/0si1oyxjlpFrEnAq2

Predbežný program konferencií nájdete <<<TU>>>

Zdroj: https://www.eeagrants.sk/1522-sk/zaverecne-konferencie-programov-prisposobenie-sa-zmene-klimy-a-zelene-inovacie-v-priemysle/