Žiaci základných škôl budú mať možnosť vyskúšať si, aké je to viesť vlak

12.09.2016 15:10

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných  školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného projektu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Múzea dopravy Bratislava, všetkých troch štátnych železničných subjektov, ako aj vybraných stredných odborných škôl z tejto oblasti. Každý školák, ktorý má záujem zistiť, aký pocit zažívajú napríklad rušňovodiči, by mal prísť 1. a 2. októbra v čase od 10.00 h do 16.00 h do Múzea dopravy v Bratislave (Šancová 1).

„Cieľom projektu Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU! je zvýšiť záujem verejnosti o študijné smery z oblasti dopravy, ktoré ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný aj kariérny rast,“ povedala Iveta Šimonovičová, riaditeľka osobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V rámci dvojdňového programu budú mať školáci v podobe ukážok výkonu rôznych povolaní možnosť vyskúšať si napríklad aj to, aké je viesť rušeň pomocou špeciálneho zariadenia ETCS (moderného vlakového zabezpečovača od spoločnosti Siemens) a riadiť dopravu z pozície výpravcu na modelovej železnici. Účastníci budú mať taktiež možnosť navštíviť priestory ozajstného rušňa a zažiť pocit prevrátenia vozidla pri dopravnej nehode.

Na podujatí budú prezentované aj študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Deťom i dospelým odborníci poskytnú kariérne a pracovné poradenstvo s ponukou voľných pracovných pozícií v železničných spoločnostiach. Návštevníci si môžu zároveň prezrieť celú expozíciu Múzea dopravy obohatenú o železničné modely, výstavu fotografií so železničnou tematikou a videoprojekcie. Vstup na podujatie je bezplatný.