Žiadosť o vyplatenie pomoci pre včelárstvo na podporný rok 2016/2017

02.06.2017 14:27

Žiadosť o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2016/2017 pre žiadateľa, ktorému bola schválená žiadosť o poskytnutie pomoci pre podporný rok 2016/2017 nájdete na: https://www.apa.sk/vcelarstvo