Zjednodušené vykazovanie výdavkov - OPĽZ

26.01.2017 17:17

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu dokumentu upravujúceho zjednodušené vykazovanie výdavkov.

  • Súbor typu pdf

Zjednodušené vykazovanie výdavkov_aktualizácia č. 1

 

 

  • Súbor typu pdf

Zjednodušené vykazovanie výdavkov_aktualizácia č. 1 (dokument so sledovaním zmien)

 

 

  • Súbor typu pdf

Zjednodušené vykazovanie výdavkov