Zmena termínu 2. hodnotiaceho kola

26.05.2017 13:42

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola na 14. 8. 2017. Zmena termínu sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky (kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1).

Bližšie informácie k vyhlásenej výzve sú dostupne TU.

Zdroj: https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=zmena-terminu-2-hodnotiaceho-kola-1