ZMOS chce podporovať lokálnu hospodársku politiku

31.05.2017 09:27

Mestá a obce nie sú len správcami a platcami daní. Mali by mať aj nástroje na podporu hospodárskej politiky a rozvoj regionálnej ekonomiky. Združenie miest a obcí Slovenska sa preto sústredilo na analýzu potenciálu lokálnej hospodárskej politiky.

ZMOS sa do konca novembra tohto roku bude venovať aktivitám, ktoré majú zmapovať situáciu v štruktúre hospodárstva, v ktorom pôsobia komunálne podniky, teda obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou samospráv. Súčasťou analýzy bude aj aktuálna legislatíva podporujúca rozvoj regiónov a možnosti spolupráce samospráv pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností prostredníctvom komunálnych podnikov.

Nakoľko tieto obchodné spoločnosti sú považované za klasické firmy a pritom sa orientujú výlučne na zabezpečovanie verejných služieb, ich ekonomické ukazovatele netreba hodnotiť výlučne na báze ekonomických ukazovateľov, ale aj z hľadiska obslužnosti územia, rozsahu poskytovaných služieb a prostredníctvom tvorby a udržiavania pracovných miest. Preto sa bude pripravovaná analýza orientovať na možnosti rozvoja medziobecnej spolupráce cez komunálne podniky.

Na nedávnom sneme ZMOS boli schválené konkrétne priority, ktoré sa okrem iného týkajú financovania a modernizácie miestnej územnej samosprávy. Z tohto dôvodu budeme v tejto analytickej aktivite formulovať aj možnosti podpory tzv. sociálneho podnikania, ktoré je v rukách miest a obcí prostredníctvom ich komunálnych podnikov,“ približuje avizovaný zámer výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

ZMOS od výsledkov analýzy očakáva zadefinovanie oblastí na podporu komunálneho podnikania, pričom poznatky využije v aktívnej účasti na príprave koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky.

Aktivita zameraná na podporu lokálnej hospodárskej politiky je súčasťou národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho partnermi sú ZMOS, KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2qyttaA

 

ZMOS po 28. sneme:

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa uskutočnil v poradí 28. snem Združenia miest a obcí Slovenska.

Detailné informácie o jeho priebehu vrátane videozáznamov nájdete na stránke:

https://bit.ly/2riPVS0