Zo života ocenených obcí

19.11.2013 11:58

14 panelov – 11 obcí, ktoré patria medzi najúspešnejšie na Slovensku.

Zaujíma vás, ktoré slovenské obce získali ocenenia v prestížnej celoslovenskej súťaži Dedina roka 2013, ako vyzerajú, akým spôsobom žijú ich obyvatelia...? Všetko o nich a priebehu siedmeho ročníka súťaže Dedina roka sa dozviete z výstavy Predstavujeme obce ocenené v súťaži Dedina roka 2013. Výstava je prístupná verejnosti od 19. novembra 2013 do 10. januára 2014 v Štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej ulici 9 v Banskej Bystrici. Odborným garantom výstavy je organizátor súťaže – Slovenská agentúra životného prostredia.

 

Súťaž Dedina roka je prezentáciou krás, úspechov, výnimočnosti slovenských dedín, tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov, predstavením originality, národnej hrdosti, so zdôraznením tradícií, rozmanitosti kultúry a krajiny vidieckych regiónov. Zároveň je ukážkou snahy priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni, pričom má upozorniť verejnosť a politikov na význam vidieka a upevniť jeho postavenie v spoločnosti.

Pozvánka

Viac o súťaži:   www.obnovadediny.sk

V súťaži obce prezentovali úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšenie kvality životného prostredia a rozvoj dedín na národnej a medzinárodnej úrovni. Počas mesiacov jún a júl 2013 všetky prihlásené obce navštívili členovia národnej hodnotiacej komisie, aby vybrali celkového víťaza súťaže. Výsledky boli oficiálne vyhlásené 18. septembra 2013 v Banskej Bystrici, na záver konferencie 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Vojtecha Ferencza a takmer 180 účastníkov z celého Slovenska.