Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016.

22.12.2016 10:39

Na stránke Ministerstva vnútra SR bol zverejnený zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016.

Dokument na stiahnutie:

- Zoznam projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality pre rok 2016 (https://bit.ly/2hJAwYf)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2hVISdd