Zúčastnite sa spomienky na obete totalitných režimov vo Vilniuse

15.07.2013 09:47

Počas svojho predsedníctva v Rade EÚ organizuje Litva celoeurópsku spomienku na obete totalitných režimov, ktorá sa bude konať 23. augusta v hlavnom meste Vilnius.

Hlavnými účastníkmi by mali byť 1 až 2 predstavitelia z každej členskej krajiny EÚ- mladí ľudia z mimovládneho sektora alebo akademických inštitúcií, ktorí sa venujú téme totalitných režimov.

Program bude pozostávať nielen z konferencie 23. augusta, ale aj zosprievodných výletov po miestach spojených s nacistickým a sovietskym totalitným režimom v Litve 22. a 24. augusta.

Ak máte do 35 rokovm pracujete s danou témou v MVO alebo na akademickej pôde a máte záujem zúčastniť sa podujatia, napíšte na vytautas.mikenas@urm.lt.Všetky náklady účastníkov okrem cesty do Vilniusu sú hradené.

Viac informácií