Žurnál Rádia Slovensko - čerpanie eurofondov

08.09.2016 18:25

Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej 300 miliónov EUR, a to ešte z predchádzajúceho programového obdobia. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania. Ešte minulý rok boli preto zavedené ex-ante kontroly (teda kontroly ešte pred vyhlásením verejného obstarávania), ktoré mali zabezpečiť odstránenie chýb už v počiatočnej fáze verejného obstarávania.

Napriek tomu však väčšina nedostatkov, ktoré majú za následok zastavenie programov, bola identifikovaná až v následných auditoch vykonávaných zo strany Európskej komisie alebo nimi poverených organizácií.
Podľa partnera Centire Tamása Szőkeho, najviac problémov spôsobujú prijímateľom nejednotnépravidlá riadiacich orgánov a nedostatočná odbornosť ich zamestnancov, ktorý proces verejného obstarávania kontrolujú. Pre lepšie čerpanie eurofondov by podľa neho ministerstvá mali systematicky budovať odborné kapacity, zbaviť eurofondy politického vplyvu a reálne sa zaoberať spätnou väzbou od prijímateľov európskych peňazí.

Reportáž Rádia Slovensko o tom, prečo Brusel blokuje pre Slovensko preplatenie eurofondov začína minútou 02:47.
 

Zdroj:https://www.centire.com/sk/novinky/zurnal-radia-slovensko-cerpanie-eurofondov