Zverejnená výzva DS 2016

19.07.2016 09:17

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike. Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2016.

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call

Zdroj: APVV