Zverejnenie často kladených otázok k výzvam OP VaI

21.04.2017 14:46

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie doplnilo často kladené otázky (FAQ) k výzvam OP VaI v gescii MH SR.

Sú doplnené k už zverejneným FAQ na webovom sídle OP VaI:

 

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02:

https://www.opvai.sk/media/87760/faq_2.pdf

 

FAQ k OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf

https://www.opvai.sk/media/87761/faq_2.pdf