Zverejnenie dokumentov OP VaI

29.06.2017 17:03

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

 

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/

 

Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou v znení dodatku č.1

https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/