...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Zverejnenie schémy pomoci na financovanie Inovačných voucherov

01.07.2013 11:56

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 28. 6. 2013 schému poskytovania pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných voucherov. 

 

Pomoc, poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu,  je zameraná na podporu rozvoja inovačných aktivít malých a stredných podnikov prostredníctvom priamej spolupráce s vedecko-výskumými pracoviskami. Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Schéma pomoci na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov je určená  pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky, vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky a spĺňajú definíciu malého alebo stredného podniku. Pomoc môže byť poskytnutá len na projekty, na ktoré nebola v minulosti poskytnutá štátna pomoc.

Súvisiaci obsah
» Inovačné vouchere - schéma de minimis
» Podrobnejšie informácie o Inovačných voucheroch