Zvýšenie počtu európskych filmov a ich divákov v kinách (Europa Cinemas)

01.08.2017 14:14

Prihlasovanie je otvorené od 1. júla 2017.

Oprávnení žiadatelia:

 • členovia siete Europa Cinemas
  • kino musí byť otvorené pre verejnosť najmenej 6 mesiacov, mať registračný systém predaja lístkov a oficiálne priznaný príjem,
  • musí mať minimálne 520 premietaní ročne (pri open-air kinách, minimálne 25 premietaní mesačne), minimálne 70 % uvádzaných európskych filmov musia byť prvé uvedenia (maximum 12 mesiacov od premiéry),
  • kino musí mať kapacitu minimálne 70 sedadiel (pri 2 a viacsálových kinách minimálne 50 miest na sálu),
  • kino musí mať návštevnosť minimálne 15 000 divákov ročne.
    

Oprávnené aktivity:

 • aktivity zamerané na mladého diváka – iniciatívy špecificky zamerané na rozvoj filmového vkusu detí a mládeže. Aktivity kina zamerané na vysokoškolákov sa považujú za nadstavbu,
 • programovanie filmov – filmy, ktoré sú súčasťou programu kina a sú špecificky zamerané na mladého diváka. Nerátajú sa sem projekcie, ktoré nie sú špecificky za týmto účelom propagované alebo sú ponúkané so zľavou,
 • projekcie pre školy – projekcie určené pre školákov za špeciálnych podmienok (vstupné, lektorské úvody, špeciálne hracie časy). Môžu byť organizované z iniciatívy kina, učiteľa alebo školy,
 • projekcie pre deti do veku 6 rokov za špeciálnych podmienok (vstupné, lektorské úvody, špeciálne hracie časy) s dĺžkou výnimočne medzi 30 až 60 min. Tieto projekcie môžu byť organizované z iniciatívy kina alebo v spolupráci s   materskými školami,
 • festivaly s projekciami pre mladé publikum ako súčasť festivalov a špeciálnych podujatí,
 • workshopy o filme - workshopy pre mladých ľudí ako nadstavba k premietaniu filmov (worskhopy ako nakrúcať krátke videá, scenáristické workshopy...).

Finančná podpora:

 • Podpora kín v rámci siete Europa Cinemas je vyplácaná po častiach vo výške max.15 500 eur pre jednu sálu a max. 45 500 eur pre 15 a viac sál, delí sa na:
  • 80% podpory je určených na premietanie nenárodných európskych filmov, vyrátanej na základe počtu projekcií.
  • 20 % podpory je určených na podporu iniciatív kina zameraných na mladé publikum (max. 5 000 EUR).

Uzávierka prihlášok:

 • prihlasovanie je otvorené od 1. júla 2017
 • uzávierka je 15. septembra 2017

VIAC INFORMÁCIÍ