Archeologické múzeum Veľkej Moravy

Archeologické múzeum Veľkej Moravy

Archeologické múzeum Veľkej Moravy, ktoré bolo zriadené obcou Bojná v roku 2012. Základ expozície tvoria predovšetkým vzácne nálezy z Veľkomoravského hradiska objaveného práve v katastri Bojnej, a súčasťou sú taktiež aj iné slovanské nálezy. Dnešné moderné múzeum spolu s regionálnym informačným centrom je umiestnené v samostatnej časti budovy obecného úradu v centre obce.

Z množstva zaujímavých exponátov, ktoré návštevník v múzeu uvidí, možno spomenúť najstarší kresťanský zvon na Slovensku či unikátny súbor pozlátených oltárnych plakiet z Nitrianskeho kniežatstva. Pútavá expozícia tohto múzea je pravidelne dopĺňaná o najnovšie výsledky vedeckých výskumov, a tak si tu zaiste príde na svoje i ten najnáročnejší milovník najstaršieho obdobia našich dejín.