Baroková kúria

Baroková kúria

Kúria z 18. storočia zachovaná vo výraze prestavby z rokov 1898 - 1900 je hodnotným dokladom vývoja architektúry, reprezentuje drobné zemianske sídlo. Okrasná záhrada s voľne krajinárskou úpravou, založená v rokoch prestavby kúrie na prelome 19. a 20. storočia, je kultúrno-historicky hodnotná zeleň. Kúria a záhrada. bola v roku 1993 vyhlásená za kultúrnu pamiatku.