Betlehem

Betlehem

Betlehem vznikol na podnet starostu. Jeho vyhotovenie schválilo obecné zastupiteľstvo začiatkom roku 2015. Vyhotovenie samotného betlehemu je náročné na čas. V priebehu roku 2015 sa na jeho návrhu, ako i samotnej výrobe podieľal starosta vo svojich voľných chvíľach v domácej dielni. Vlastníkom betlehemu je obec, preto sú okrem samotného narodenia podľa historickej skutočnosti použité pri jeho výrobe i dobové znázornenia konkrétnych stavieb domov, kostola a činnosti obyvateľov obce Belince. Betlehem je osvetlený  s mechanickým pohybom. Tento výtvor je ručná práca a v okrese ani v širšom okolí nie je podobného zobrazenia Betlehemu.