Divadlo Hlavina

Divadlo Hlavina

Slávna je história radošinského ochotníckeho divadla, ktoré sa po prvý raz verejnosti predstavilo v roku 1920 Urbánkovou hrou Hrob lásky. Odvtedy radošinskí ochotníci uviedli približne 150 celovečerných titulov, veľa hier pre deti a mládež a predstavení malých javiskových foriem.

Súbor sa v roku 2003 stal s hrou Hostinec Grand víťazom okresného divadelného festivalu a úspešne sa zúčastnil krajskej divadelnej prehliadky v Tlmačoch, s hrou O čo ide v roku 2004 reprezentoval Radošinu na celoslovenskej prehliadke ochotníckeho divadla Paláriková Raková v Čadci . Členovia súboru v roku 2002 založili Občianske združenie Hlavina, ktorého hlavným predmetom činnosti je rozvoj kultúrnych aktivít, najmä ochotníckeho divadla.

Od roku 2000 po rokoch stagnovania sa súboru podarilo každoročne naštudovať a počas podujatia Radošinské Vianoce premiérovo uviesť už pätnásť titulov.

Ochotnícke divadlo stále produkuje divadelné inscenácie a je významným kultúrnym prínosom pre obec.