Duchonka

Duchonka

Duchonka je veľmi obľúbená rekreačná oblasť so svojou históriou a je taktiež dostupná v každom ročnom období. V budúcnosti by mohla byť zaujímavá pre využitie v regionálnom, prípadne i v celoštátnom cestovnom ruchu ako rekreačná oblasť s celoročnou prevádzkou s možnosťou sezónneho člnkovania na priehradnej nádrži. 

Prvé zemné práce začali v roku 1961 – bola vybudovaná asfaltová cesta z Topoľčian cez Prašice až na Duchonku. V roku 1966 bola po prvý krát napustená priehrada. Hneď v r. 1966 sa tu konal XIII. celoštátny zraz turistov, na ktorom sa zúčastnilo 8000 turistov z celej vtedajšej ČSSR. Stala sa vyhľadávanou rekreačnou oblasťou ČSSR.

Dva roky po sebe získala ocenenie „Zlatá Ruža“ ako najlepší autokemping na Slovensku. V roku 1989 sa počas dvoch mesiacov rekreovalo na Duchonke až 24 700 osôb.

Medzi významné zachované pamiatky patrí Lovecký kaštieľ, ktorý dal postaviť v roku 1930 – 1931 Dr. Štefan Haupt von Buchenrode pre svoju dcéru Hedalise, manželku majiteľa tovarníckeho panstva, baróna Augusta Haupt – Stummera. Roku 1945 Nemci kaštieľ  podpálili. Zhorel v ňom obrovský organ s 2222 píšťalami. V roku 1950 bol kaštieľ opravený. Teraz v kaštieli sídli Európsky inštitút, ktorý poskytuje návštevníkom ubytovanie s možnosťou stravovania.