Školenie predstaviteľov samospráv v oblasti regionálneho rozvoja

Školenie predstaviteľov samospráv v oblasti regionálneho rozvoja

16. december 2016

13. december 2016

25. september 2016

17. september 2016

10. september 2016

13. - 14. máj 2016

Deň otvorených dverí RRA Topoľčiansko - 16. - 17.12.2015