Hradisko Valy

Hradisko Valy

Hradisko Valy v rozlohe 11 hektárov; leží na bočnom hrebeni Považského Inovca vo výške 390 – 430 metrov, má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 8 – 10 metrov. Nad tiesňavou údolia potoka Bojnianky na kóte Hradisko (335 metrov) je zložité kruhové opevnenie so zdvojenou líniou priekopy a valu. Ďalšie zemné opevnenie leží na hrebeni východnej časti masívu Žihľavník a opäť ide o dve obranné línie pozostávajúce z priekopy a valu. 

Spolu so zaujímavými nálezmi a výsledkami monntálnej archeológie, ktorá objavila vyťažené ložiská železnej rudy, rôzne lomy i ťažobné jamy, je celkom opodstatnené zaradiť Bojnú I. medzi významné lokality nielen v rámci Nitrianskeho kniežactva, ale aj v rámci celej Veľkomoravskej ríše.

V súčasnosti je v obci zriadené múzeum, vybudovali sa repliky slovanských obydlí a plánuje sa zriadiť archeoskanzen, v ktorom metódami experimentálnej archeológie vybudujú časť veľkomoravskej osady.