Hrobka rodiny Binger

Hrobka rodiny Binger

Klasická hrobka rodiny Bingerovcov z roku 1943. V minulosti bol v hrobke umiestnený obraz akademického maliara Edmunda Massányiho z Nitry. Architektúra hrobky vizuálne zobrazuje antické prvky.  Hrobka je v udržiavanom stave, obec sa o ňu stará, nachádza sa na cintoríne pri novopostavenom dome smútku.