Kaplnka Horné Štitáre

Kaplnka Horné Štitáre

Medzi významné stavby v obci patrí kaplnka - rodinná hrobka - postavená v r. 1839 na miestnom cintoríne. Jej stavebníkom bol Viktor Zerdeheli. Je to jednoloďová stavba barokovo - klasicistického slohu s polygonálnym uzáverom presbytéria. Interiér kaplnky tvorí hlavný oltár - barokový, pochádzajúci pravdepodobne z čias výstavby kaplnky. V roku 1967 bol ku kaplnke pristavený nový objekt kostola, v ktorom sa začali konať bohoslužby, od roku 1969 a dostal názov Kostol Božského srdca Ježišovho. Kaplnka sa využíva dodnes. Je to výnimočná savba - sídlo hrobky, kaplnka a kostol v jednom.