Kaplnka v Horných Chlebanoch

Kaplnka v Horných Chlebanoch

Obecná rímskokatolícka kaplnka plní funkciu kostolíka a je z roku 1728. Vo svojich priestoroch ukrýva rodinnú hrobku bývalých pánov kaštieľa Finkových a Motešických, je zasvätená Panne Márii Karmelskej. Pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý bol v 19. storočí úplne prestavaný. Pred kaplnkou stojí kamenná socha Svätého Floriána – patróna hasičov – postavená v roku 1773, (zrekonštruovaná v roku 2002 – 2003). V roku 2003 počas návštevy Slovenska pápežom Jánom Pavlom II.  bola kaplnka vysvätená.