Kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii v Krtovciach

Kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii v Krtovciach

Pôvodne renesančná kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, prestavaná v pseudorománskom slohu v roku 1878. K stene uzáveru kaplnky sa pripája 103 cm vysoká menza s bohato členenou horizontálnou profiláciou. Nesie polychromovanú sošku Panny Márie s mŕtvym Kristom na lone, ktorá je vytesaná z pieskovca. Zvon z roku 1853 ulial zvonolejár Adam Oravecký. Okolo kaplnky bol cintorín, ktorý existoval ešte aj v roku 1816.

Kaplnka bola kedysi jediné miesto, kam sa veriaci chodili modliť, pretože nebol postavený kostol. Dnes je zmodernizovaná, no napriek tomu sa využíva veľmi málo. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa veriaci stretávajú pri kaplnke a spoločne sa modlia.