Kaštieľ Odescalchi - Solčany

Kaštieľ Odescalchi - Solčany

Klasicistický kaštieľ sa nachádza v parku, kde ho okolo roku 1818 dal postaviť Augustín Odescalchi z podnetu jeho ženy Anny. Rodina Odescalchiovcov pochádzala z Talianska. Charakteristickým architektonickým prvkom kaštieľa je stredný vystupujúci rizalit. Na vrchole tympanónu je kamenný reliéf erbu Odescalchiovcov. Nad vstupom sú sadrové reliéfy s mytologickými výjavmi. V čase 1. ČSR sa stav kaštieľa postupne zhoršoval, pretože panstvo nemalo peniaze na jeho údržbu. V roku 1956 bol interiér kaštieľa prestavaný a dnes už nemožno určiť jeho pôvodnú dispozíciu. Kaštieľ je aj napriek svojmu schátralému stavu stále symbolom obce.