Kaštieľ v Kokošovej

Kaštieľ v Kokošovej

Barokovo-klasicistický kaštieľ pochádza z polovice 18. storočia. Od sklonku 18. storočia patrila väčšina poľnohospodárskej pôdy rodine Selleyovcov. Po smrti Anny Selley majetok  zdedila jej dcéra Barbora a František Rudolf von Selley. Po jej smrti majetok odkúpil Alexander Lénart, ktorého súčasťou bol aj starý kaštieľ a s ním súvisiaci majer. Rodina Lénartovcov bývala v kokošovskom kaštieli. Zveľaďovali si aj park okolo kaštieľa, v ktorom sa dodnes nachádzajú vzácne dreviny. V roku 1895 sa majiteľ pustil do prestavby kaštieľa, ktorý tak získal konečnú podobu. Neskôr celý majetok prenajal Františkovi Chorvátovi.

Po 2. svetovej vojne sa stala vlastníkom kaštieľa obec Tesáre a JRD (jednotné roľnícke družstvo). Neskôr bol kaštieľ vrátený pánovi Lénartovi.