Kostol najsvätejšej Trojice v Ludaniciach

Kostol najsvätejšej Trojice v Ludaniciach

Najstaršou a najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rímsko-katolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice. Je stredobodom centrálnej zóny obce a širokého okolia. Svoje smutné stopy na kostole zanechalo Rákociho povstanie. V roku 1713 ho našla cirkevná vizitačná komisia ostrihomského arcibiskupa úplne vypálený. V roku 1752-1761 prešiel rozsiahlou prestavbou a modernizáciou, ktorá bola financovaná vtedajšou majiteľkou panstva Ludanice Máriou Teréziou Beréni a z prostriedkov, ktoré obetovali farníci. Zatiaľ posledná, 10 ročná rekonštrukcia kostola bola ukončená v roku 2010.