Kostol v Ardanovciach

Kostol v Ardanovciach

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, jednému zo siedmich anjelov v anjelskej hierarchii mohol byť v obci postavený na prelome 12. - 13. storočia. Pre kostoly pochádzajúce z ranofeudálneho obdobia je charakteristické umiestnenie na návršiach mimo areálu obce z dôvodu, že slúžili pre viac okolitých obcí. Podrobnejšie datovanie stavby kostola môže overiť len architektonický výskum. Z 15. storočia sa v kostole zachovala kamenná svätenička s maskarónom. Začiatkom 16. storočia a v priebehu 18. storočia prešiel kostol radikálnou prestavbou. Bola pristavená veža a loď kostola bola zaklenutá novou klenbou. V dlažbe kostola boli umiestnené náhrobné dosky, ktoré označovali hroby miestnych zemanov. Tento kostol má veľmi dlhú históriu, jednu z najdlhších v okrese.