Kostolík svätej Anny

Kostolík svätej Anny

Kostolík bol postavený v roku 1879. Postavili ho ako mauzóleum rodiny Wágnerovcov. Hrobka mala 12 hrobových miest a pochovaný tam bol aj samotný Wágner. V roku 1957 navštívili kostolík Američania, ktorí zostúpili do krypty, povyťahovali truhly a fotili si ich. Kostolík bol sprístupnený, ale neslúžili sa v ňom omše. V roku 1965 sa začala devastácia kostolíka. Výročné bohoslužby sa tu konajú každoročne na sviatok Anny, ktorej je kostolík zasvätený.