Lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňa bola postavená v roku 1960. V roku 1961 bola vysvätená. Jaskyňa bola budovaná z milodarov občanov. Postavili ju občania z Nitrianskej Blatnice. Výstavba jaskyne sa začala pod iniciatívou dvoch žien z Lipovníka. Keďže stavba nebola povolená, na ženy boli vydané trestné oznámenia a vystavené pokuty. O jaskyňu sa starajú ženy z obce a jedná sa o rodinnú tradíciu. Obyvatelia obce majú kaplnku stále k dispozícii, chodia sa k nej modliť.