Manna v Preseľanoch

Manna v Preseľanoch

Manna je miestne, prírodné prostredie, nachádza sa pri hranici s obcou Čermany. Je sústredená na kopci nad dedinou smerom na západ.

Manna je les, v ktorom žijú poľovné zvieratá. V minulosti sa využívala ako poľovný revír, no zároveň sa v tejto oblasti ukrývali partizáni počas 1. svetovej vojny. Manna je najvyššie položené územie v Preseľanoch, tým získala dobré predpoklady na úkryty.

Je to jediný zalesnený priestor v katastri obce Preseľany. Manna sa využíva ako poľovný revír, kde sa nachádza poľná a srnčia zver, jarabice, zajace a bažanty. V letnom období sa využíva na opekačky. Jej okolie je vyhľadávané pre ľudí,  ktorí sa zaujímajú o Geocaching. Nachádza sa tam jedno zo stanovišť.