Mauzóleum Stummerovcov

Mauzóleum Stummerovcov

Kaplnka Panny Márie Pomocnice (Matky ustavičnej pomoci) je rodinná hrobka Stummerovcov - mauzóleum, postavená v secesnom slohu začiatkom 20. storočia. Areál mauzólea sa nachádza pri miestnom cintoríne. Je to kamenná stavba štvorcového pôdorysu. Kaplnku dal postaviť v rokoch 1896 – 1898 barón Alexander Stummer pre svoju zosnulú manželku a pre seba. Stavba spĺňala hlavne dekoratívnu úlohu. Umeleckú a historickú hodnotu mauzólea zvyšuje pôvodná secesná železná ohrada s murovanými stĺpikmi a podmurovkou so vstupnou bránou. V minulosti bolo mauzóleum používané ako márnica a dom smútku až pokiaľ nebol vybudovaný nový dom smútku v roku 1986. V auguste 2011 bolo mauzóleum sprístupnené po konzultácii s Pamiatkovým úradom v Topoľčanoch verejnosti.
Pod mauzóleom je vybudovaná hrobka, kde sú pochovaní Alexander Baron Stummer (1831-1914) a Auguste Baronin Stummer von Tavarnok (1848-1896).