Pamätná izba Alexandra Rudnayho

Pamätná izba Alexandra Rudnayho

Ako už samotný nadpis naznačuje, v Krušovciach 16 rokov pôsobil jeden z najvýznamnejších mužov Uhorska, Alexander Rudnay, ktorý sa narodil 4. októbra 1760 vo Svätom Kríži nad Váhom (súčasné Považany). Bol nielen osvietenským vzdelancom, cirkevným a národno-kultúrnym dejateľom, hlásateľom náboženskej a cirkevnej tolerancie, vytrvalým zástancom Bernolákovcov, arcibiskupom, kniežaťom, kardinálom a uhorským prímasom, ale i prvým Slovákom, ktorý bol po palatínovi druhým najvplyvnejším mužom Uhorska. Na počesť tohto významného Slovenského národovca zriadila obec v roku 2005 Pamätnú izbu Alexandra Rudnaya, ktorá sprevádza svojich návštevníkov významnými momentmi jeho života, približuje im jeho literárnu tvorbu, ale i život a pôsobenie v krušovskej farnosti. Do pamätnej izby možno nahliadnuť v ktorýkoľvek deň po dohode s obecný úradom.