Pamätná izba

Pamätná izba

Iniciátorkou zriadenia pamätnej izby bola Anna Kapustová. Pamätná izba dotvára kultúrne dedičstvo danej obce. V obci je zaujímavosťou aj rybník.