Pamätník na počesť Artura Hubáčka Harmatu

Pamätník na počesť Artura Hubáčka Harmatu

Artur Hubáček Harmata, bol významným rodákom obce Bojná. Tvorca jednotného katolíckeho spevníka v Maďarsku, ktorý sa dodnes používa, bude mať svoj pamätník v Bojnej. Hudobný skladateľ cirkevnej hudby Artúr Hubáček Harmat sa narodil v Bojnej 27. júna 1885. Po ukončení základnej školy v rodnej obci študoval v Trnave, Ostrihome, Budapešti, Berlíne a Prahe. Okrem toho, že založil hudobnú fakultu na Akadémii v Budapešti, reformoval hudobné školstvo v Uhorsku a viedol kurzy pre dirigentov, je aj tvorcom maďarského liturgického spevníka Szent Vagy, Uram!, ktorý sa od roku 1931 používa dodnes. Harmat pôsobil 19 rokov ako dirigent Katedrálneho zboru Baziliky sv. Štefana v Budapešti, na ktorej má umiestnenú pamätnú tabuľu. Je to významná osobnosť v dejinách obce Bojná.