Pomník venovaný obetiam 1. sv. vojny

Pomník venovaný obetiam 1. sv. vojny

Pamiatka padlým čermanským vojakom, kultúrno-historická pamiatka na ich počesť. Unikátny keramický pomník, sú na ňom aj nemecké mená. Ide o potomkov vysťahovaných osadníkov z r. 1858/59 z katolíckych oblastí v západnom Dolnom Sasku. Po niekoľkých ranách osudu spôsobených chorobami, požiarmi a šikanovaním úradmi získali Nemci dôveru slovenského obyvateľstva. Tak sa stali od roku 1865 do 1927 po sebe richtármi obce Nemci: Heuer, Hescher, Hömer, Steltenpohl, Rolfes, Lüttmerding a Gese.