Radošinské naivné divadlo

Radošinské naivné divadlo

Radošinské naivné divadlo (skratka RND) je slovenský profesionálny divadelný súbor so stálou scénou v Bratislave. Dátum založenia by sa dal stanoviť na 25. december 1963, keď v obci Radošina uviedol Stanislav Štepka s miestnymi divadelníkmi svoju kabaretnú hru Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z. RND je originálne slovenské autorské divadlo, ktoré sa od svojho vzniku teší veľkej popularite divákov. Jeho predstavenia sú permanentne vypredané a všetky hry dosahujú nadpriemernú reprízovosť.

Práve v Radošine v klubovom divadielku sa na počiatku sedemdesiatych rokov uskutočnili premiéry slávnych Štepkových inscenácií v autorovej réžii Jááánošííík (1970), Človečina (1971) a Alžbeta Hrozná alebo Krw story (réžia Jaroslava Havettová, 1975). Najmä prvé dve hry sa doslova neskôr stali divadelnými legendami. Po sedemročnom pôsobení RND v Radošine (1963 - 1970) súbor prešiel, či skôr musel prejsť (na začiatku sedemdesiatych rokov nebol politicky žiadúci v Topoľčianskom okrese), do Bratislavy.

Do konca júna 2010 Radošinské divadlo uviedlo približne 7 700 predstavení, ktoré videlo takmer dva milióny sedemstotisíc divákov. 

V súčasnosti autor stále tvorí a inscenácie sú veľmi populárne. Na Vianoce sa vracajú do rodnej obce odohrať predstavenie pre divákov a fanúšikov.