Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica

Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica

Rotunda sv. Juraja bola zaradená medzi najstaršie stojace pôvodné sakrálne objekty na Slovensku. V kontexte typologicky zachovaných totožných sakrálnych objektov – rotúnd, môžeme s istotou zaradiť objekt kostola ako najstaršiu stojacu rotundu nielen na Slovensku, ale aj v širšom stredoeurópskom – podunajskom priestore. K samotnej rotudne patria aj prístavby – štvorcová  veža pristavená zo západnej strany kostola a obdĺžniková nízka stavba, tzv. pustovňa, pristavaná z južnej strany lode. 

Vznik rotundy radíme do 2. polovice 9. storočia, teda niekedy po roku 850. V rokoch1974 a 1976 – 1980 sa v tejto lokalite uskutočnil archeologický výskum. Jeho výsledky objasnili tunajší civilizačný vývoj v praveku, včasnom a vrcholnom stredoveku i hospodárske a kultúrne vzťahy aj k iným oblastiam. Význam mali aj komunikácie cez horské prechody z Ponitria na Považie.

Reštaurovanie predrománskej Rotundy sv. Juraja vrátane pristavanej historickej pustovne a barokovej veže prebieha pod vedením akademického maliara Jozefa Doricu a Občianskeho združenia Rotunda Jurko.  

Kostolík je miestom tradičných, každoročne 24. apríla konaných svätojurajských pútí s účastníkmi najmä z okolitých častí Považia a Ponitria. Je súčasťou náučného chodníka Považský Inovec. Päťstoročná tradícia Svätojurajských pútí v obci Nitrianska Blatnica v okrese Topoľčany sa koná každý rok.