Sekvoja Horňany

Sekvoja Horňany

Sekvoja Horňany, ktorá bola v roku 1983 vyhlásená za chránený prírodný výtvor síce rastie na území Práznovského chotára, ale dostanete sa k nej najľahšie cez obec Krnča. Hlavná cesta vás zavedie až do kameňolomu a za ním pokračujte lesnou cestou až ku horárni v lokalite Horňany. Sekvoju vysadili podľa dokumentov v „rezervačnej knihe" ešte v roku 1928 ako trojročnú sadeničku, ktorú vypestovali lesníci Konrád a Rieger v škôlke v nadmorskej výške 320 metrov nad morom zo semienka dovezeného z luštiarne v Českých Budejoviciach. Vysadených bolo viac sadeníc, ale práve táto sa zachovala pravdepodobne vďaka tomu, že práve ona bola „zavlažovaná" z blízkeho strešného žľabu, ktorý bol zvedený do jej blízkosti.

Sekvoja sa týči do výšky cca 25 m. Odborníci odhadujú jej vek na viac ako 80 rokov. Jej obvod kmeňa je úctyhodných  440 cm a šírka koruny od 10,5 do 12,5 metra. Sekvoja Horňany je ojedinelým cudzokrajným biologicky a esteticky i krajinotvorne hodnotným solitérom, ktorý sa stal dominantou krajiny v predhorí pohoria Tríbeč a slúži i na vedeckovýskumné, kultúrno-historické a náučné ciele.

Sekvoja bola vyhlásená za chránený prírodný útvar nariadením ONV v Topoľčanoch a v zmysle zákona NR SR č. 287/94 o ochrane  prírody a krajiny , vyhláškou zo dňa 08.01. 1996 bola sekvoja na Horňanoch vyhlásená za chránený strom, s platnosťou od 29.  marca 1996. 

Sekvoja je v súčasnosti v ohradenom areáli. Slúži ako symbol klubu slovenských turistov Horňan Práznovce.