Socha sv. Vendelína

Socha sv. Vendelína

Socha, ktorá sa dnes nachádza v strede obce Urmince sa pôvodne nachádzala v poli smerom na Veľké Dvorany, ktoré sa aj dnes nazýva Horné lúky. Sochu postavili veriaci roľníci ako svojmu patrónovi. V roku 1851 založil vtedajší farár Juraj Obermajer základinu na zachovanie kamennej sochy svätého Vendelína. Obyvatelia považujú sv. Vendelína za patróna roľníkov, často sa k nemu modlia, aby im bol nápomocný pri ťažkej práci na poli.