Tovarnícky park

Tovarnícky park

Historický park situovaný v obci Tovarníky má charakter prírodno-krajinárskej úpravy. Rozprestiera sa na ploche cca 16 ha. Prvá písomná zmienka o Tovarníkoch je z čias kráľa Belu IV., začiatok 13. storočia a pravdepodobne už vtedy existovala v Tovarníckom panstve záhrada. Táto postupne menila svoju rozlohu a tvar. Barokovú a renesančnú úpravu vystriedal anglický prírodne krajinársky sloh. V areáli sa nachádza barokový kaštieľ. Celý park spolu so všetkými druhmi drevín bol zaradený medzi chránené areály. Park, ktorý sa rozprestieral prevažne severozápadne od kaštieľa, mal pôvodnú rozlohu 17,30 ha. Spolu so skleníkmi a letnou záhradou bol založený na mierne zvlnenej rovine, v prírodno-krajinárskom slohu. 

Park je jedinečný najmä svojimi drevinami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Ide o mimoriadne celoslovensky, architektonicky a biologicky významný historický park, ktorý svojím výrazom a koncepciou predstavuje esteticky a kultúrno-výchovne hodnotný objekt, patriaci k najdôležitejším historickým sadovníckym objektom na Slovensku.

Park je veľmi obľúbeným miestom na prechádzky pre rodiny s deťmi, športovcov, ale aj študentov a žiakov škôl z okresu, ktorí sem chodia študovať dreviny a ich vývoj.