Vodná spádová elektráreň v Preseľanoch

Vodná spádová elektráreň v Preseľanoch

Vodná spádová elektráreň v Preseľanoch je prvá od Topoľčian vybudovaná na rieke Nitre. Je to regionálny objekt zameraný na priemyselné a technické riešenia. Je súkromným majetkom. Je plne využívaná. Elektráreň bola postavená v roku 1970. V prevádzke bola do roku 1996. Výkon elektrárne je 800KW, na jednu turbínu pripadá 400KW.  Malá vodná elektráreň je dlhé roky súčasťou Preselian. Táto elektráreň sa dá ovládať aj na diaľku. Je veľkým prínosom pre celý región.