Vodný mlyn v Preseľanoch

Vodný mlyn v Preseľanoch

Vodný mlyn v Preseľanoch je v obci len jeden, z pôvodného zostala len fotodokumentácia. Bol to regionálny objekt zameraný na využitie v potravinárskom priemysle. V minulosti slúžil ako mlyn na mletie múky pre celú dedinu a aj blízke okolie. Dnes je budova a mlyn prerobený a slúži na súkromné využitie.

Samotný vodný plyn nie je funkčne využitý, má len okrasný charakter. Z pôvodného mlynu nezostalo nič. Mlyn, ktorý v minulosti plne fungoval, bol zdrojom obživy viacerých obyvateľov. V  priestoroch starého mlyna sa natáčal film Bonifác.