Vykopávky a rímskokatolícky kostol v Blesovciach

Vykopávky a rímskokatolícky kostol v Blesovciach

Kostol rímskokatolícky je atraktivitou obce, pričom jeho súčasťou sú archeologické vykopávky. V 18. storočí zbarokizovaný a v 19. storočí empírovo upravený.  Blesovce boli už od 11. resp. 12. storočia sídlom fary. Stál tu románsky kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Na začiatku 17. storočia využívala blesovská cirkev pôvodne katolícky kostol na evanjelické účely. Kostol bol pôvodne drevený a po roku 1658 bol evanjelikmi prestavaný na kamennú stavbu.