Železničná stanica Veľké Ripňany

Železničná stanica Veľké Ripňany

Na sklonku šesťdesiatych rokov 19. storočia sa začali na Slovensku vo veľkom budovať železnice. Podľa pôvodného projektu sa jedna z prvých tratí mala stavať z Komárna do Nitry a Topoľčian. Spojovacia vetva mala viesť z Nitry do Hlohovca, aby bolo zabezpečené spojenie medzi Považím a Ponitrím. Parná železnica mala viesť v blízkosti Veľkých Ripnian, čo by bolo veľkým pokrokom. Výstavba železníc sa zanedbala aj z politických dôvodov. Cesta Veľké Ripňany- Hlohovec a aj smer na Topoľčany bol v polovici 19. storočia v nevyhovujúcom stave, takže poštové a dostavníkové spojenie sa obci od roku 1852 vyhýbalo. Pre Veľké Ripňany sa najbližšou vlakovou stanicou stali Ludanice. Začiatkom 20. storočia sa začalo uvažovať o výstavbe železničnej trate medzi Hlohovcom a Topoľčanmi. Železnica mala viesť  cez Veľké Ripňany. Prednosť však dostal lacnejší, ale pre Veľké Ripňany menej výhodný variant zo Zbehov do Radošiny. Trať bola dokončená v roku 1909. Obec tak získala priame spojenie s Nitrou. Od roku 1913 premávali z Nitry cez Veľké Ripňany do Radošiny denne tri vlaky tam a späť.

V minulosti táto železničná trať bola veľmi dôležitá, hlavne kvôli preprave osôb do práce alebo na prepravu rôznch materiálov (dreva, uhlia) na spracovanie. Po zániku niektorých firiem, do ktorých tieto suroviny boli dovážané, sa znížil aj počet cestujúcich, ktorí touto linkou pravidelne dochádzali. Pre tento dôvod je linka už niekoľko rokov mimo prevádzky.

V súčasnosti je stanica a aj celá vlaková doprava vo Veľkých Ripňanoch mimo prevádzky, ale v budúcnosti by sa pravdepodobne mohla obnoviť a znovu premávať z Radošiny do Zbehov.