Zvonica - "Andel"

Zvonica - "Andel"

V roku 2009 prebehla rekonštrukcia nefunkčnej zvonice na strážneho anjela obce s hodinami a zvonkohrou, spojená s úpravou okolia. Autorom diela je umelecký realizátor. Hrubé telo anjela autor ručne osekával na primeraný tvar. Nasledovalo brúsenie, tmelenia a špárovanie. Nerezové krídla sa vďaka ochote mnohých dobrovoľníkov podarilo zrealizovať. Podobne bol vyrobený aj nerezový krk a vymodelovaná hlava. "Andel" dostal svoju pravú tajomnú podobu. Keď bolo umelecké dielo kompletne hotové, bol osadený starý zvon. Nasledovala úprava terénu, zhotovenie chodníka z kyklopskej dlažby a sadové úpravy. Anjel strážny obce Velušovce bol slávnostne inštalovaný posvätením počas hodov na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Slúži ako pamiatka a stal sa z nej symbol obce

.