Zvyšky kostry mastodonta

Zvyšky kostry mastodonta

V roku 1960 našiel kostru mastodonta Viktor Jánoš – kly a temeno lebky pochádzajú z neskorej treťohornej. Kly, temeno a lebka a pochádzajú z neskorej treťohornej geologickej doby – z neogénu.  Mastodonty žili v lesoch alebo na ich okrajoch a živili sa šťavnatou rastlinnou potravou, neskôr začali prechádzať na tvrdšiu trávnatú potravu. Kostra bola nájdená v pieskovisku v časti Hájiky.