...partner pre región...

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
0911 193 965
bielikova@rrato.eu

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Novinky

V zmysle zákona o RPVS vzniká prijímateľovi, ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „zmluvu o NFP“) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Registrácia je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť poskytnuté finančné prostriedky nad 100...
Ministerstvo hospodárstva SR navýšilo objem financií určených na podporu mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom výziev operačného programu Výskum a inovácie. Záujemcovia o podporu môžu predkladať žiadosti ešte do konca júna 2017. Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský...
Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze Hodnotenie verejných výdavkov z pohľadu ich účinnosti a efektívnosti ako aj identifikácia opatrení na zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií patria medzi základné ciele projektu Ministerstva financií SR, na...
Pozývame vás na konferenciu venovanú otázkam zmyslu a fungovania verejných dotačných schém v oblasti kultúry. v utorok 13. júna v priestoroch Dvorany VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave V roku 2017 prechádza program Kreatívna Európa do druhej polovice obdobia svojho fungovania. Pri tejto príležitosti...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reflektuje na nedávno prijatú novelu Ústavy SR na ochranu poľnohospodárskej pôdy a do medzirezortného pripomienkového konania predkladá návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (140/2014 Z. z.), v ktorom...
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal publikáciu pod názvom: MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020. Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť mestám a obciam stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z...
Dňa 05.06.2017 bolo spustené hlasovanie v súťaži “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP” 2017 na facebookovej stránke NSRV SR (https://bit.ly/2pludyz). Do súťaže sa zapojilo spolu 13 MAS/VSP s 84 príspevkami do 7. kategórií: 1. Naša príroda (https://bit.ly/2rG0gHV), 2. Naši ľudia...
Ministerstvo vnútra, ako sprostredkovateľský orgán  pre OP Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Košický samosprávny kraj pripravuje 9. júna 2017 informačný seminár o výzvach, vyhlásených v rámci prioritných osí 5. „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít" a 6....
Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.0, platnú od 01. 06. 2017. Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v...
Dokedy: 12. jún 2017 Kde: Rustavi ,Gruzínsko Kedy: 1. august 2017 - 31. júl 2018 Organizácia Mladiinfo Slovensko ponúka výbornú príležitosť ako stráviť rok prácou s mladými ľuďmi v zaujímavej krajine. Ponuka je určená mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov, ktorým umožní...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>